1200KW玉柴柴油机发货

发布日期:2022-7-20 10:48:013   浏览量:

        客户订1台1200KW玉柴静音型柴油发电机组,已安装好准备发货,发电机使用的是无刷交流全铜发电机 ,现已全部组装测试完成,准备发货!    

         欢迎来电咨询发电机,柴油发电机组,静音箱,移动拖车,防雨电站,为您提供满意的机组配套方案!